Platycodon grandiflorus « Astra White »

Platycodon grandiflorus Astra White

Ballonblume

Catégories : Fleurs blanches |