Catégories
blanc |

Speirantha gardenii

Speirantha gardenii

Speirantha gardenii
  1. Nom(s) commun(s): N/A
  2. Synonyme(s): Speirantha convallarioides
  3. Famille: Asparagaceae, Nolinoideae
  4. Distribution: Chine

Speirantha gardenii

Speirantha gardenii

Speirantha gardenii